جهت مشاهده نتیجه آزمون کافی است در قسمت نتایج آزمون ها ، بر روی آزمون مورد نظر کلی کنید .

در صورتی که قابلیت درخواست رسیدگی مجدد توسط مدرس فعال شده باشد با رفتن به زبانه رسیدگی مجدد می توانید درخواست خود را ثبت کنید .

جهت ویرایش اطلاعات کاربری و تغییر گذرواژه از نوار ناوبری بالای صفحه استفاده کنید .